Genealogia Polska

Marciniak i spokrewnieni

Gałęzie


Results 1 do 15 od 15

 #   Opis   Zaczynaj od osoby   Osoby   Rodziny 
1 Andrzejuk Benedykt Żyjący 4 0 
2 AndrzejukEugeniusz  32 8 
3 Brodowski Marta Brodowska (z domu Korycka) 19 7 
4 EwaJankowska Michał Ulatowski 50 23 
5 Kózka Feliks Kuzka 17 8 
6 Marzęccy  13 4 
7 Marzecka Modesta Marzęcka (z domu Fronczak) 13 4 
8 Młotek Mateusz Kurpiewski 2 1 
9 Potomkowie Bolesława Bolesław Korycki 5 1 
10 Saks Henryk Saks 5 1 
11 Szaflicki Aleksander Szulc 16 3 
12 Szulc Aleksander Aleksander Szulc 6 2 
13 Warzyński Arkadiusz Warzyński 2 1 
14 WawrzeniecPawelski  232 71 
15 Wiechowicz Żyjący 2 1 


Szybkie łącza

Kontakt

Wiadomość dla webmasterów