Genealogia Polska

Marciniak i spokrewnieni

Przypisy


Results 1 do 50 od 296

      1 2 3 4 5 ... Dalej»

 #   Przypisy   Dotyczy 
1 Tłumaczenie aktu z cyrylicy.
Działo się we wsi Winnica dnia ósmego (dwudziestego według nowego stylu) lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe. ( 20. 02. 1897 rok, godzina 12.oo )
Stawili się Antoni Kulaszewski, syn zmarłej lat trzydzieści i Józef Godlewski lat czterdzieści obaj gospodarze ziemscy zamieszkali w Rębkowie i oznajmili, że dnia szóstego (osiemnastego według nowego stylu) lutego bieżącego roku o północy ( 18. 02.1897 rok, godzina 24.oo ) zmarła w Rębkowie Tekla Kulaszewska, lat pięćdziesiąt pięć licząca, urodzona w Gąsiorowie
a zamieszkała w Rębkowie, córka nieżyjącego Stanisława i żyjącej Katarzyny z domu Orysiak, małżonków Anuszewskich, wdowa po zmarłym Karolu Kulaszewskim. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Tekli Kulaszewskiej akt ten zgłaszającym przeczytany i przez Nas tylko podpisany został ponieważ pozostali pisać nie potrafią.
Administrator parafii Winnica utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Jan Fabianowicz.
 
Kulaszewska, Tekla Anuszewska (I2660)
 
2 Dom w Sulkowie.

Roku Pańskiego tysiąc osiemset dwudziestego pierwszego, dnia dwudziestego trzeciego, miesiąca września. ( 23. 09. 1821 rok )
Ja, Jan Tymiński, proboszcz parafii Gąsiorowo, który pobłogosławiłem małżeństwo pomiędzy pracowitym Janem Wyrzykowskim, kawalerem lat dwadzieścia sześć i pracowitą Honoratą Mrozowską, panną lat siedemnaście, obu parafian z Gąsiorowa, pdzone trzema zapowiedzia- mi i przed którym żadne przeszkody nie nastąpiły w obecności pracowitych Stefana Bralczyka, Kazimierza Wyrzykowskiego i Stanisława Mrozowskiego.
 
Rodzina: Jan Wyrzykowski / Honorata Wyrzykowska (z domu Mrozowska) (F64361)
 
3 Akt ślubu Szymona Wyrzykowskiego i Julianny Jrzełkowskiej ( Irzełkowskiej )
Prusinowice – Klukowo, 1836 rok, akt 20.
Działo się we wsi Klukowo dnia trzydziestego sierpnia ( jedenastego września
według nowego stylu ) tysiąc osiemset trzydziestego szóstego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Józefa Jrzełkowskiego, służącego lat pięćdziesiąt sześć i Jana Jrzełkowskiego, k kopczarza lat czterdzieści mających, obydwu urodzonych w Prusinowicach i tamże zamieszkałych, a stryjami będącymi niżej wymienionej Julianny Jrzełkowskiej na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Szymonem Wyrzykowskim, wdowcem, urodzonym we wsi Sulkowo z Niego Andrzeja i Tekli z Drzązdrzewskich małżonków Wyrzykowskich, garncarzów w Sulkowie zmarłych, na teraz w Prusinowicach na gospodarstwie rolnym zamieszkałym, lat dwadzieścia dziewięć mającym, a panną
Julianną Jrzełkowską, urodzoną we wsi Sulkowo z Niego Kazimierza i Franciszki
z Antoniaków małżonków Jrzełkowskich, kopczarzów w Sulkowie zmarłych na
teraz w Prusinowicach przy familii zamieszkałej, lat dwadzieścia jeden liczącą.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w kościele parafialnym klukowskim
w dniach 9 / 21 sierpnia, 16 / 28 sierpnia i 23 sierpnia / 4 września roku bieżącego.
Tamowanie rzeczonego małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że
żadnych umów przedślubnych pomiędzy sobą nie zawierali.
Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytano i przez Nas podpisaliśmy.
Stawający i Świadki pisać nie umieją.
Ksiądz Antoni Malczewski – proboszcz klukowski.

Uwagi:
Prusinowice, Sulkowo , Klukowo – wsie, obecnie w powiecie pułtuskim.
Szymon Wyrzykowski, ur. w 1807 r . W 1831 r. poślubił w Klukowie pannę
Barbarę Majewską, córkę Kiliana Majewskiego i Agnieszki Majewskiej Panfil,
Urodzoną w Bylicach ( parafia Klukowo ) w 1815 r. Miał z Nią dwoje dzieci:
Agnieszkę ( ur. 1832 ) i Stanisława ( ur. 1834 ). Barbara zmarła w Prusinowicach dnia 10 sierpnia 1836 r. W miesiąc później Szymon bierze drugi ślub.
Józef Jrzełowski ( Irzełkowski ), żył w latach 1780 – 1847.
Jan Jrzełkowski ( Irzełkowski ), żył w latach 1795 – 1845.
Andrzej Wyrzykowski, ( ojciec Szymona ) był synem Mateusza i Salomei
Wyrzykowskich herbu Ślepowron. Żył w latach ok. 1770 – przed 1831.
Tekla Wyrzykowska z Drzązdrzewskich ( Drążdżewskich ), ( matka
Szymona ) żyła w latach ok. 1780 – przed 1831.
Ksiądz Antoni Malczewski, proboszcz parafii Klukowo w latach 1833-1836.
Kopczarze lub kopcarze – producenci sadzy. Wypalali lasy pod pola uprawne.
 
Rodzina: Szymon Wyrzykowski / Julianna Wyrzykowska (z domu Jerzałkowska) (F15059)
 
4 Tłumaczenie z cyrylicy.
Działo się we wsi Winnica dnia dwudziestego szóstego lutego ( dziewiątego marca według nowego stylu ) tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku o godzinie dziewiątej rano 9. 03. 1876 rok, godzina 9.oo ).
Stawił się Karol Kulaszewski, gospodarz ziemski w Rębkowie zamieszkały, lat trzydzieści siedem mający w towarzystwie Wawrzyńca Skwarczyńskiego lat sześćdziesiąt i Stanisława Królaka lat sześćdziesiąt obu zamieszkałych w Rębkowie i przedstawiliam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Rębkowie przedwczoraj ( 7. 03. 1876 rok, godzina 21.oo ) o godzinie dziewiątej wieczorem z jego żony Tekli z Anuszewskich lat trzydzieści pięć mającej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym sprawowanym dziś przez księdza Alojzego Gosiewskiego dano imię Józef a rodzicami chrzestnymi byli Wawrzyniec Skwarczyński i Leokadia Gąsiorowska.
Akt ten zgłaszającym i chrzestnym przeczytani i przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz Jan Szeligowski - Administrator parafii Winnica utrzymujący akta stanu cywilnego.
 
Kulaszewski, Józef (I10124)
 
5 (Pisownia oryginalna)
Działo się w mieście Jadowie dnia dwudziestego pierwszego Listopada tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności Stanisława Gierdak Gospodarza lat pięćdziesiąt pięć maiącego w Woytach zamieszkałego i Pawła Brodowicza lat sześćdziesiąt ośm maiącego sługi kościelnego w Jadowie zamieszkałego na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Janem Kielak wdowcem lat maiącym trzydzieści dwa, po zmarłej żonie Józefy z Mikulskich urodzonym w Wólce z Józefa i Apolonii ? z Krysików małżonków w Jadowie z wyrobku się utrzymującym, a Katarzyną Siwińską Panną maiącą lat dwadzieścia pięć urodzoną w Borkach z Ignacego i Brygidy małżonków Siwińskich w Jadowie na służbie zostającą – obudwóch rodzice iuż są zmarli. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym Listopada roku bieżącego w Kościele parafialnym Jadowskim. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Nowi małżonkowie oświadczają iże umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten stawaiącym i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
X. Fr. Sławianowski Wikary Jadowski
 
Rodzina: / Katarzyna Brogowska (z domu Siwińska) (F20458)
 
6 (Pisownia oryginalna)
Roku tysiąc ośmset dwudziestego piątego, dnia piątego miesiąca Lutego. Przed nami Proboszczem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Jadowskiej, Powiatu Stanisławowskiego w Województwie Warszawskim stawił się Jan Kielak, młodzian liczący według złożonej przed nami metryki wyjętej z Xiąg Kościoła Sulejowskiego lat dwadzieścia cztery, w służbie w Jadowie zostający, w asystencji swej matki, Urszuli Kielakowej, wyrobnicy na Kątach Sulejowskich osiadłej, Oyciec zaś jego Józef Kielak już nie żyje, jak świadczy Sygnatura wyjęta z Kościoła Sulejowskiego, tudzież Panna Józefa Mikulska, mająca według złożonej przed nami metryki wyjętej z Xiąg Kościoła Jadowskiego lat dwadzieścia siedm, przy rodzicach swych, Ignacym i Maryannie Mikulskich Gospodarzy w Jadowie zamieszkałych zostająca, w przytomności tychże. Strony stawające żądają, ażebyśmy do ułożonego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przede drzwiami naszego Domu Gminnego, to jest pierwsza dnia szesnastego a druga dwudziestego trzeciego miesiąca Stycznia bieżącego Roku o godzinie jedynastej przed południem w Niedzielę. Gdy o żadnym tamowaniu małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy, a rodzice niniejszym na obchód małżeństwa zezwalają; przychylając się zatem do żądania stron po przeczytaniu wyżej wymienionych papierów i działu 6 Kodexu Cywilnego o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czy chcą pobrać się ze sobą? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola; ogłaszamy w imieniu prawa, iż Jan Kielak Młodzian z Panną Józefą Mikulską są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Tadeusza Dzięcioła liczącego lat pięćdziesiąt słłużącego, Franciszka Sabali liczącego lat dwadzieścia służącego, Macieja Traczyka liczącego lat trzydzieści cztery, Szczepana Krola liczącego lat trzydzieści cztery, gospodarzy w mieście Jadowie zamieszkałych. Akt niniejszy stawającym przeczytany i przez nas podpisany został, jako że osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją.
Xiądz Adam Dobrowolski Proboszcz i Urzędnik Stanu Cywilnego
 
Rodzina: / (F19703)
 
7 1 październik 2009 / Oct. 1, 2009 Film z występów szkolnych / Video from school Korycki, Tomisław (I121)
 
8 16 grudzień 2009. W świątecznym nastroju wracamy ze szkoły do dmu. Zobacz film http://www.youtube.com/user/Turzyma?feature=mhee#p/u/0/DW1RProa644 Korycki, Tomisław (I121)
 
9 16 grudzień 2009: Występu szkolne http://www.youtube.com/user/Turzyma?feature=mhee#p/u/0/-dM2NlmtBJY Korycki, Tomisław (I121)
 
10 1807? Siwek, Kazimierz (I5458)
 
11 1828? Rudnicki, Jan (I11298)
 
12 1834 dzirż. cz. Godacze Wlk.; 1836 Wyrzyki Małe; Borkowski, Antoni (I7772)
 
13 21 czerwca 2001 Na boisku w Calgary Korycka, Rozalia (I118)
 
14 29 kwietnia 2003 roku Zabawa w piaskownicy Korycka, Rozalia (I118)
 
15 30 Apr 2003 Akademia szkolna Korycki, Paweł (I119)
 
16 31 grudnia 1783 rok? Pawlaczyk, Wawrzeniec (I10512)
 
17 Kościół Trójcy Przenajświętszej w Wikipedii Gruszewska, Rozalia Ussakowska (I5886)
 
18 Akt 52 Korycki, Teodor Leon (I17401)
 
19 Film Korycka, Rozalia (I118)
 
20 29 kwietnia 2003 roku - zabawa w piaskownicy Korycki, Tomisław (I121)
 
21 Brak ksiąg ze Ślubowa Wójcik, Jakub (I5694)
 
22 Brak ksiąg ze Ślubowa Wójcik, Konstancja Przybysz (I5695)
 
23 W akcie chrztu nie podano imion rodziców Idzczak, Krzysztof (I5574)
 
24 W akcie zgonu jego syna - Jana istnieje wpis o świadku zgonu Andrzeju Wójciku, pradziadku zmarłego. Być może jest to pomyłka księdza. Jeśli to prawda, to Andrzej (I40287) nie może być synem Fabiana. Wójcik, Andrzej (I5793)
 
25 Informacji na temat pierwszej żony Aleksandra udzieliła Pani Barbara Lantecka (barblan16małpawp.pl).
Dodał Janusz 
Rodzina: Aleksander Lantecki / Aleksandra Lantecka (z domu NN) (F14963)
 
26 W latach 1680 1710 w parafii Postoliska urodziły się tylko 2 Konstancje. Pierwsza z nich to Konstancja Międo, urodzona w Postoliskach dnia 13.02.1687 r. (akt nr 766 - córka Marcina i Krystyny), druga zaś to Konstancja Mościcka - córka Wawrzyńca i Marianny.
Według wieku wynikającego z aktu zgonu, żoną Andrzeja powinna być ta pierwsza, ale byłaby starsza od niego o 9 lat. Jest to prawdopodobne, ale bardziej prawdopodobna wydaje się ta druga możliwość.
 
Wrzosek, Konstancja Mościcka (I5610)
 
27

Wdowiec po Agnieszce Figiel, z niej Józef *1809, Jan *1811 w Gzach

Józef xGzy 11/1829 Katarzyna Łukasiewicz c. Jana i Marianny

Jan xGzy 14/1836 Józefa Pergulewska c. Andrzeja i Zuzanny
nny Bartosiewicz 
Kowalczyk, Ignacy (I8581)
 
28

Wdowiec po Katarzynie Kozłowskiej c. Józefa i Marianny ur. 1832 Porzowo

-zm. 27-12-1855 Gzy,

slub Gzy 21/1849

Dzierżawca kolonii Skurznice 
Kowalczyk, Paweł (I8587)
 
29

Zalewska Józefa wdowa po Wincentym Zalewskim c. Stanisława i Joanny z Wyrzykowskich małż. Gołębiewskich

Matka Józefa w tym akcie ślubu 1883/29 podana jako Marianna Marciniak? 
Gołębiewska, Józefa (I8009)
 
30 Akt ślubu Franciszek Daniszewski, syn Stanisława i Marianny z Tobolskich i Eleonora Kanigowska, córka Kazimierza i Marianny z Brodowskich.
Prusinowice – Klukowo, 1891 rok, akt 28.

( Tłumaczenie aktu z cyrylicy )

Działo się we wsi Klukowo dnia szóstego ( osiemnastego według nowego stylu ) listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie trzeciej po południu.
( 18. 11. 1891 rok, godzina 15.oo )

Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Jana Bandurskiego lat pięćdziesiąt i Floriana Tobolskiego lat siedemdziesiąt, obu gospodarzy ziemskich zamieszkałych we wsi Prusinowice zawarte dziś zostało religijne małżeństwo między Francisaniszewskim, kawalerem lat trzydzieści liczącym, synem Stanisława i nieżyjącej Marianny z Tobolskich, małżonków Daniszewskich, urodzonym w Łysakach, zamieszkałym w Prusinowicach przy ojcu a Eleonorą Kanigowską, panną lat dwadzieścia jeden mającą, córką Kazimierza i Marianny z Brodowskich, małżonków Kanigowskich, urodzoną w Prusinowicach i tamże zamieszkałą przy rodzicach - gospodarzach ziemskich.
Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi głoszone w miejscowym kościele w dniach:
20.10/ 3.11, 27.10/8.11 i 3/15. 11 bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczają, że nie zawierali umowy przedślubnej. Religijnego aktu małżeństwa udzielił ksiądz Wiktor Mieczkowski – proboszcz parafii Klukowo.
Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany i przez Nas tylko podpisany, ponieważ pozostali pisać nie potrafią.
Administrator parafii Klukowo utrzymujący akta stanu cywilnego
ksiądz Wiktor Mieczkowski.
 
Rodzina: Franciszek Daniszewski / Eleonora Daniszewska (z domu Kanigowska) (F802)
 
31 Akt zgonu Antoniny Brzezińskiej, Kulaszewskiej,
córki Franciszka Kulaszewskiego i Marianny Kulaszewskiej z Pileńskich.
Strzegocin – Szyszki, 1901 rok, akt 71.
(Tłumaczenie aktu z cyrylicy)
Działo się we wsi Szyszki dnia trzynastego (dwudziestego szóstego według nowego stylu) grudnia tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie ósmej rano. (26.12.1901 rok, godzina 8.oo)
Stawili się Antoni Miecznikowski i Jakub Kulaszewski, obaj zamieszkali w Strzegocinie i oświadczyli, że dziś o godzinie szóstej rano zmarła Antonina Brzezińska lat osiemdziesiąt mająca, wdowa, córka Franciszka i Marianny małżonków Kulaszewskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Antoniny Brzezińskiej akt ten zgłaszającym przeczytani i przez Nas tylko podpisany został.
Administrator parafii Szyszki utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Roman Mossakowski.  
Brzezińska, Antonina Kulaszewska (I6627)
 
32 Akt zgonu Franciszka Korycka z Kuligowskich, żona Stanisława Koryckiego. Brodowo Kuce – Winnica, 1908 rok, akt 9.
Tłumaczenie z cyrylicy:
Działo się we wsi Winnica dnia dwunastego (dwudziestego piątego według nowego stylu ) lutego tysiąc dziewięćset ósmego roku w południe ( 25. 02. 1908 rok, godzina 12.oo ).
Stawili się Józef Korycki, syn zmarłej lat czterdzieści i Kazimierz Jaskółowski lat pięćdziesiąt, obaj gospo-
darze ziemscy zamieszkali w Brodowie Kucach i oświadczyli, że dnia dziesiątego ( dwudziestego trzeciego
według nowego stylu ) lutego bieżącego roku o godzinie ósmej rano ( 23. 02. 1908 rok, godzina 8.oo )
zmarła w Brodowie Kucach Franciszka Korycka, przeżywszy osiemdziesiąt sześć lat.
Urodzona w Ostaszewie a zamieszkała w Brodowie Kucach, córka nieżyjących i nieznanych z imienia
rodziców, małżonków Kuligowskich. Wdowa po Stanisławie Koryckim.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Franciszki Koryckiej, akt ten zgłaszającym przeczytany i przez Nas tylko podpisany został, pozostali pisać nie potrafią.
Administrator parafii Winnica utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Stanisław Pietruski.
 
Korycka, Franciszka Kuligowska (I2182)
 
33 Akt zgonu Józef Korycki, syn Stanisława i Franciszki z Kuligowskich. Brodowo Kuce – Winnica, 1911 rok, akt 97.
Tłumaczenie aktu z cyrylicy.

Działo się we wsi Winnica dnia dwunastego ( dwudziestego piątego według nowego stylu ) września tysiąc dziewięćset jedenastego roku o godzinie dziesiątej rano. ( 25. 09. 1911 rok, godzina 10.oo )
Stawili się Antoni Anuszewski z Winnicy lat siedemdziesiąt jeden, gospodarz i Franciszek Brodowski,
służący z Brodowa Bombołów i oznajmili, że jedenastego ( dwudziestego czwartego według nowego stylu )
września bieżącego roku o północy ( 24. 09. 1911 rok, godzina 24.oo ) zmarł w Brodowie Kucach Józef
Korycki, lat czterdzieści siedem przeżywszy, urodzony w Brodowie Kucach i tamże zamieszkały, syn nieżyjących Stanisława i Franciszki z Kuligowskich małżonków Koryckich. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Jadwigę z Kulaszewskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Józefa Koryckiego akt ten zgłaszającym
przeczytany i przez Nas tylko podpisany został. Zgłaszający pisać nie potrafią.
Administrator parafii Winnica utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Antoni Wolnicki.

Wspomnienie o Józefie Koryckim:
Lubiany przez rodzinę i sąsiadów. Miał czterdziestu sześciu chrześniaków, więc tylu, ile lat przeżył.
Pięknie śpiewał i grał na perkusji.

Uwagi o osobach;
Antoni Anuszewski, wujek Jadwigi Koryckiej z Kulaszewskich ( brat jej matki -Tekli Kulaszewskiej z Anuszewskich ). Od 1865 r. mąż Rozalii z Chymkowskich
Franciszek Brodowski, szwagier Józefa Koryckiego. Od 1888 r. mąż Joanny Brodowskiej z Koryckich.
 
Korycki, Józef (I1062)
 
34 Akt zgonu Marianny Kulaszewskiej - Pileńskiej
córki Jana Pileńskiego i Józefy Pileńskiej z Majkowskich „Piotrówny”.
Strzegocin – Szyszki, 1878 rok, akt 32.
( tłumaczenie z cyrylicy )
Działo się we wsi Szyszki dnia dwunastego (dwudziestego czwartego według nowego stylu ) sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Stawili się Józef Kraszewski lat pięćdziesiąt trzy i Piotr Jankowskat czterdzieści, obaj gospodarze zamieszkali w Strzegocinie i oznajmili, że wczoraj o godzinie dziewiątej rano (23. 08. 1878 rok, godzina 9.oo)
zmarła w Strzegocinie Marianna Kulaszewska, wdowa po Franciszku Kulaszewskim, pracująca i zamieszkała w Strzegocinie, lat osiemdziesiąt sześć licząca, urodzona w Ślubowie, córka nieżyjących Jana Pileńskiego i jego żony Józefy.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Marianny Kulaszewskiej akt ten zgłaszającym przeczytany i przez Nas tylko podpisany został.
Administrator parafii Szyszki utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Waśniewski.

Uwagi o miejscowościach;

Strzegocin, wieś w gminie Świercze powiatu pułtuskiego. Do 1847 roku należała do parafii Gąsiorowo, później Szyszki. Od 1906 roku samodzielna parafia w diecezji płockiej.
Szyszki, wieś w gminie Gzy powiatu pułtuskiego. Od 1418 roku samodzielna parafia w diecezji płockiej.
Ślubowo, wieś w gminie Sońsk powiatu ciechanowskiego. Do 1971 roku należała do parafii Klukowo. Obecnie należy do parafii Gąsocin w diecezji płockiej. Ma także swoją kaplicę
p.w. Świętego Józefa wybudowaną na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Kulaszewska, Marianna Pilińska (I5314)
 
35 Akt zgonu nr 123
(tekst oryginalny)

Działo się w Klembowie dnia ósmego Października Roku tysiąc osiemset czterdziestego ósmego o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Jędrzej Wójcik liczący lat dwadzieścia dwa (1826) we wsi Klembowie przy rodzicach mieszkający Oyciec zmarłego i Jędrzej Wójcik liczący lat sześćdziesiąt cztery (1784) Wyrobnik z tejże wsi, Pradziadek zmarłego i oświadczyli nam, iż we wsi Klembowie, dnia dzisiejszego o godzinie drugiej rano umarł Jan Wójcik liczący miesiąc jeden, Syn stawającego i Franciszki Kurówny liczącej lat dwadzieścia dwa Małżonków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Jana Wójcika Akt ten stawającym przeczytany i gdy Ci pisać nie umieją, przez Nas podpisany został.

X Stanisław Zawadzki Proboszcz Klembowski 
Wójcik, Jan (I5555)
 
36 Amarykanie przywitali nas powodzią: Zobacz film Korycki, Tomisław (I121)
 
37 Amarykanie przywitali nas powodzią: Zobacz film Korycki, Piotr (I123)
 
38 Bartłomiej występuje tym razem pod nazwiskiem "Pawlaczyk". Rodzina: Bartłomiej Pawlaczyk vel Pawelski / Franciszka Pawelska vel Pawlakiewicz (z domu Leszczyńska) (F880)
 
39 Bielne - Klukowo Wyrzykowski, Jan (I3008)
 
40 Był wykładowcą w szkole muzycznej. Zmarł w Baranowiczach na sali koncertowej podczas przesłuchania jednego z uczniów.
 
Gruszewski, Stanisław (I5900)
 
41 Chrzęsne
Działo się to w Wsi Postoliska dnia dwudziestego drugiego Listopada o godzinie pierwszej po południu Tysiąc ośmset czterdziestego siódmego roku. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków Józefa Oleksiaka lat piędziesiąt i Józefa Skowronka lat pięćdziesiąt dwa mających obu gospodarzy zamieszkałych w Chrzęsnem, zawarte zostało w dniu dzisiejszym religijne Małżeństwo między Piotrem Kielakiem lat dwadzieścia cztery mającym, urodzonym w Wsi Krusze z Mateusza Kielaka już zmarłej w Chrzęsnem Rozalij z rodziców Radziów Kielakowej małżonków, kawalerem tu w Chrzęsnem przy Ojcu na gospodarstwie zamieszkałym a Maryanną z Szewczyków lat dziewiętnaście mającą tu w Chrzęsnem z Piotra Szewczyka już tamże Jadwigi z Kasków Szewczykowej małżonków, panną tu w Chrzęsnem przy Ojcu zostającym na gospodarstwie zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w Kościele tutejszym w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym Listopada roku bieżącego oraz zezwolenie ustne Ojców małżonków nastąpiło. Tamowanie małżeństwa żadne nie zaszło . Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej przedślubnej umowy z sobą nie zawarli .
Akt ten stawiającym przeczytany, gdy nowożeńcy pisać nie umieją przez nas podpisany został
 
Rodzina: / (F18023)
 
42 Chrzestni: Franciszek i Katarzyna Jaskułowscy z Szyszek Jankowska, Anastazja (I8379)
 
43 Chrzestni: Jan Łęgowski i Izydora Gabryś. Korycka, Innocenta Kiliś (I1408)
 
44 Chrzestni: Łukasz Obidziński, Burgrabia zakroczymski i Apolonia Górecka z Górki Wlk. Górecka, Barbara (I8038)
 
45 Chrzestnymi byli: Antoni Rosłoński i Józefa Zabielska Kostewicz, Kazimierz (I4987)
 
46 Ciocia Margo - Ormianka. Po śmierci pierwszego męża, bankiera (nie znamy nazwiska) zmuszona prześladowaniami ucieka do Wilna. Tu wychodzi za mąż za Jana Romanowskiego. Ormiańską urodę Sowieci odbierają jako żydowskie pochodzenie. Znowu represje i prześladowania. Ciocia ucieka do Polski. Tu osiedla się w Kętrzynie, następnie już na stałe w Giżycku. Romanowska, Margarita (I6868)
 
47 Czerwiec 2011 r. Mecz piłki nożnej z czerca 2011, Calgary / Girls soccer game U14 in Calgary, Canada. Northstar Ninjas vs. Foothills Dynamite 7:0  Korycka, Rozalia (I118)
 
48 Data ślubu na podstawie Pamiętnika w Wilnie i dworach litewskich (str.333)
"... Biedna kobieta straciła z raka w tymże roku siostrę swoją, Hrebnicką, której córka przy śmiertelnym łożu matki ślub wzięła z Edwardem Ważyńskim..." 
Rodzina: / (F4012)
 
49 dawniej: Różkowo Ostrowska, Franciszka Marszałek (I10810)
 
50 Działo się to w Klembowie dnia dwudziestego drugiego stycznia roku tysiąc osiemset dwudziestego siódmego o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Jana Wójcika liczącego lat sześćdziesiąt (1787), włościanina zamieszkującego w Pasku stryja niżej wymienionej Klary Wójcikówny i Mariana Stryjczaka liczącego lat trzydzieści sześć, sąsiada gospodarza zamieszkałego w Klembowie, na dniu dzisiejszym zostało zawarte Religijne Małżeństwo między Franciszkiem Kielakiem młodzianem lat dwadzieścia dwa i miesięcy przeszło dwa (1804) liczącym w Wólce Sulejowskiej urodzonym z Józefa Kielaka i Urszuli Krysikowej małżonków gospodarzy w wsi Skrzeszówka zamieszkałym, w wsi Klembowie ze służby utrzymującym się a Klarą Wójcikówną, panną liczącą lat szesnaście i pół, Córką we wsi Klembowie urodzoną z Jędrzeja Wójcika i Maryanny z Jusińskich małżonków prawych na Gospodarstwie w wsi Klembowie zostających, przy rodzicach swoich zamieszkałą. Małżeństwo to poprprzedziły trzy zapowiedzi i pierwsza z nich była na dzień trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc osiemset dwudziestego szóstego roku a druga i trzecia w dniach siódmym i piętnastym bieżącego miesiąca i roku w Parafii właściwej Klembowskiej, jako też zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa rodziców tako nowo zaślubionego jako i nowo zaślubionej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Akt ten został stawającym i Świadkom przeczytany a gdy Ci pisać nie umieją przez nas podpisany został.
Ksiądz Stanisław Zawadzki Proboszcz Klembowski  
Rodzina: / (F18277)
 

      1 2 3 4 5 ... Dalej»Szybkie łącza

Kontakt

Wiadomość dla webmasterów