Genealogia Polska

Marciniak i spokrewnieni

Dokumenty


Results 1 do 50 od 900     » Zobacz galerię

    1 2 3 4 5 ... 18» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Info   Dotyczy 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9
 Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu
Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu
 
10
Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą
 
11
1920 United States Federal Census Record for Mary Ann Chrzanowski
1920 United States Federal Census Record for Mary Ann Chrzanowski
 
12
1940 United States Federal Census about Helen Glogowski
1940 United States Federal Census about Helen Glogowski
 
13
1940 United States Federal Census about Kazimierz Glogowski
1940 United States Federal Census about Kazimierz Glogowski
 
14
Adam Bochenek - akt zgonu
Adam Bochenek - akt zgonu
 
15
Adam Mieszkowski - akt urodzenia
Adam Mieszkowski - akt urodzenia
 
16
Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu
Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu
 
17
Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu
Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu
 
18
Agata Wojdak - akt zgonu
Agata Wojdak - akt zgonu
 
19
Agnieszka Siwek
Agnieszka Siwek
akt zgonu
 
20
Akr urodzenia Józefa Kilisia 1816
Akr urodzenia Józefa Kilisia 1816
 
21
Akt chrztu- Jabłońska Marianna
Akt chrztu- Jabłońska Marianna
Działo się w Jemielnicy dnia dwudziestego piatego Listopada /siodmego Grudnia /Tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Szymon Jabłoński liczący lat trzydzieści stolarz z Rogozina, w obecności Kazimiererza Pawlaka liczącego lat czterdzieści pięć i Michała Krawczyka liczącego lat czterdzieści pięć obudwuch gospodarzy z Rogozina i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Rogozinie dnia dziesiątego Listopada / dwudziestego drugiego Listopada/ Tysiąc roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu z Jego Małżonki Anny z Fachów lat trzydzieści dziewięć maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Maryanna a Rodzicami Jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Kazimierz Pawlak i Apolonia Krakowska./:przyczyna opóźnienia zapisania Aktu i Chrztu iest opieszałość ojca:/ Akt ten Stawaiącemu i Świadkom przeczytany, a gdy pisać nieumieią przez Nas pospisany został.
Xsiądz Marceli Legowski Rządca Parafii Jemielnicy.


Na marginesie uwaga:
W tym Akcie wierszu siodmym określony wyraz Tysiąc poświadczono.
X.M. Legowski
 
22
Akt chrztu- Kaczorowski Kazimierz
Akt chrztu- Kaczorowski Kazimierz
 
23
Akt chrztu- Ważyńska Alodya
Akt chrztu- Ważyńska Alodya
Działo się w mieście Płocku dnia szóstego/ osiemnastego Listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Wincenty Ważyński, trzydzieści jeden lat od urodzenia, murarz w Płocku mieszkający w towarzystwie Ignaca Bromki, dwadzieścia siedem lat mającego i Władysława Ważyńskiego, dwadzieścia osiem lat od urodzenia, murarzy w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się w Płockim Powiecie we wsi Liszino dziesiątego/ dwudziestego drugiego Października roku bieżącego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Heleny Julianny z Pfahlów (Pfalów), dwadzieścia osiem lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Albina Tanaszewskiego, Wikariusza Parafii Płockiej, nadano imię Alodya, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ignacy Bromka i Franciszka Ciołkowska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano, Nami i nimi podpisano.

Ks.Tanaszewski, Wikariusz (…)

Wincenty Ważyński, I.Bromka, Ważyński
 
24
Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Działo się w mieście Płocku dnia siódmego/ dziewiętnastego Kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Zjawił się Józef Warzyński, dwadzieścia sześć lat liczący od urodzenia, murarz w Płocku zamieszkujący w towarzystwie Mariana Niedzielskiego, trzydzieści jeden lat i Władysława Warzyńskiego, trzydzieści lat od urodzenia liczącego, murarzy w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Mostowej w domu pod numerem ósmym dnia dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego Marca bieżącego roku o godzinie ósmej rano z prawnej jego żony Anieli, urodzonej Kaczorowskiej (Anieli z Kaczorowskich), dwadzieścia lat mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Józefa Linkiewicza, Wikariusza parafii Płockiej, nadano imię Aniela, a rodzicami chrzestnymi jego byli Marian Niedzielski i Maryanna Wiśniewska.
Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego (...)
Józef Ważyński, Marian Niedzielski

Matka chrzestna: Maryanna Wiśniewska
Ojciec chrzestny: Marian Niedzielski lat 31, murarz z Płocka
Świadek: Józef Ważyński lat 26, murarz z Płocka (ojciec)
Świadek: Władysław Ważyński lat 30, murarz z Płocka
 
25
Akt chrztu- Ważyńska Zofia
Akt chrztu- Ważyńska Zofia
 
26
Akt ślubu
Akt ślubu
 
27
Akt ślubu
Akt ślubu
 
28
Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
Działo się w Miszewie Murowanym dnia pierwszego Lipca Tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie czwartey po południu.
Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Pawła Krajewskiego Ekonoma wsi Borowic tamże zamieszkałego lat Trzydzieści trzy liczącego i Jana Zomra Czymszownika lat Pięćdziesiątdwa mającego Zamieszkałego na Kempie Borowicki na dniu dzisieyszym Zawarte Zostało Religeynie Małżeństwo między Romualdem Karputowskiem Pisarzem Prowentu Dóbr Borowic i tamże zamieszkałym, Urodzonym w Mieście Olity przy Granicy Rosyiskiey na Woiewadztwie
Augustowskiem położonym z Jana i Karoliny z Pawłowiczów Małżonków Karputowiczuw iuż nieżyjących-, lat Dwadzieścia cztery maiącym a Panną Julianną Agnieszką Warzyńską Służącą w Borowicach i tamże zamieszkałą, Córką Antoniego Warzyńskiego ktory iuż nieżyie i Agnieszkiz Wysockich Prawnych Małżonków Zamieszkałey w Płocku, Urodzoną w Mieście Płocku lat Dwadzieścia ieden maiącą, Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie na dniach Dwudziestym pierwszym, Dwudziestym czwartym, miesiąca Czerwca, i pierwszym Lipca roku bieżącego w Kościele Parafij Miszewa Murowanego iako też zezwolenie ustne Obecny Aktowi Małżeństwa Matki Nowo Zaślubiony, Tamowanie Małżeństwa niezaszło Małżonkowie Nowi oświadczają iż niezawarli Umowy przedślubny. Akt ten Stawaiącym i świadkom przeczytany i podpisanyzostał. Xiądz Jan Zieliński Kommen...(komendarz) Parafij Miszewa Muro...(Murowanego)

Podpisy pary młodej:
Romuald Karchutocki
Julianna Agnieszka Ważyńska

Podpisy świadków:
Paweł Krajewski
Jan Zommer

W Akcie znajdujemy nieścisłości dotyczące pisowni nazwisk pary młodej
(Karputowski- Warzyńska)
prawidłowa forma to: Karchutocki- Ważyńska o czym świadczą podpisy złożone przez samych zainteresowanych

 
29
Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków
Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków
 
30
Akt ślubu Eleonory z  Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego
Akt ślubu Eleonory z Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego
 
31
Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich
Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich
 
32
Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858
Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858
 
33
Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich.
Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich.
 
34
Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków
Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków
 
35
Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich
Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich
 
36
Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska
Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska
 
37
Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski
Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski
 
38
Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego)
Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego)
 
39
Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków
Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków
 
40
Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich
Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich
 
41
Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska
Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska
 
42
Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów.
Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów.
 
43
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
 
44
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
 
45
Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński
Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński
 
46
Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński
Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński
 
47
Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900
Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900
 
48
Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839
Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839
 
49
Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824
Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824
 
50
Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895
Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895
 

    1 2 3 4 5 ... 18» Dalej»Szybkie łącza

Kontakt

Wiadomość dla webmasterów